Χρηματοδοτούμενα έργα

Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δημιουργήθηκε το 2002. Από τότε εως σήμερα συμμετέχει στα παρακάτω έργα ΚΠΣ τα οποία αποτέλεσαν και αποτελούν πηγή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του:

 

Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ / ΚτΠ (Περίοδος 1/7/2003 – 31/10/2007)

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 98 : "Εισαγωγή και Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση" , Κατηγορία Πράξεων 1:"Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό" , Υποκατηγορία Πράξεων 3:"Ανάπτυξη περιεχομένου και προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών στην εκπαιδευτική διαδικασία" , Ανάπτυξη περιεχομένου και προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών στην εκπαιδευτική διαδικασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ / ΚτΠ (Περίοδος 1/1/2000 – 30/06/2003)

  1. Πρόσκληση 7:"Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης", Κατηγορία Πράξεων 3 'Τριτοβάθμια Εκπαίδευση", Υλοποίηση υποδομών εσωτερικού δικτύου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  2. Πρόσκληση 7:"Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης", Κατηγορία Πράξεων 4 'Υποδομές Τηλέ-εκπαίδευσης και τηλε- επιμόρφωσης υποδομές αιθουσών σε περιφερειακό επίπεδο,  Υλοποίηση αίθουσας τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  3. Πρόσκληση 7:"Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης", Κατηγορία Πράξεων 1'Τριτοβάθμια Εκπαίδευση", Υλοποίηση υποδομών εργαστηρίων πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  4. Πρόσκληση 10: "Εισαγωγή και Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", Κατηγορία Πράξεων 1:"Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό" , Ανάπτυξη περιεχομένου και προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών στην εκπαιδευτική διαδικασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου