Ονοματολογία DNS

Η Υπηρεσία Ονοματολογίας (ΥΟ), σκοπό έχει την εύκολη πρόσβαση χρηστών σε κόμβους του δικτύου και του Διαδικτύου (Internet), προκειμένου να χρησιμοποιήσουν παρεχόμενες υπηρεσίες τηλεματικής.

Για το λόγο αυτό συντηρεί ένα λογικό όνομα (IP name) για κάθε σύστημα του δικτύου, π.χ. pelopas.uop.gr., το οποίο και αντιστοιχεί στη μοναδική διεύθυνσή του (IP address).

Η υπηρεσία ονοματολογίας είναι υπεύθυνη για:

  • την εγκατάσταση, την αναβάθμιση και τη διαμόρφωση του λογισμικού για την παροχή της υπηρεσίας από τους κεντρικούς εξυπηρετητές του ΠΠελ.,
  • τη συντήρηση των αρχείων (zone files) που αφορούν τις περιοχές διευθύνσεων (domains) για το ΠΠελ (uop.gr και upelop.gr),
  • τη συντήρηση των αρχείων (zone files) που αφορούν τις περιοχές διευθύνσεων για το IP Space του ΠΠελ .

Αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα, διότι ο τρόπος αναπαράστασης των διευθύνσεων με 32 bits δεν είναι ιδιαίτερα εύχρηστος και κατανοητός για το μέσο χρήστη. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ένας τρόπος πιο φιλικός και κατανοητός προς τους μέσους χρήστες. Σύμφωνα με αυτόν, η διεύθυνση μετατρέπεται σε αλφαριθμητικά- μια λογική αλληλουχία "λέξεων"- χωρισμένες με τελείες.

Εισάγοντας αυτό το επίπεδο αφαίρεσης, οι διευθύνσεις έγιναν πιο εύχρηστες και κατανοητές στους χρήστες, γιατί αποκτούν πλέον κάποιο λογικό νόημα. Για να μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή η αντιστοίχηση, υπάρχει ένας μηχανισμός που μετατρέπει τις διευθύνσεις από αριθμητική μορφή στο αντίστοιχό τους υπό μορφή λέξεων.

Αυτός ο μηχανισμός ονομάζεται Υπηρεσία Ονοματολογίας (Domain Name Service). Η υπηρεσία αποτελείται από διάφορους εξυπηρετητές (Domain Name Servers- DNS), οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία του Διαδικτύου και αναλαμβάνουν να κάνουν μετατροπή των δύο τρόπων αναπαράστασης της διεύθυνσης.