E-mail     


Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι από τις σημαντικότερες υπηρεσίες των δικτύων (και του Internet) και βοήθησε στην αλματώδη αύξηση της δημοτικότητας του δικτύου. Αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο χρήστες οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο, να μπορούν να ανταλλάξουν ηλεκτρονικά μηνύματα γρήγορα και αξιόπιστα.

Στην τεχνολογία της οικογένειας πρωτοκόλλων TCP/IP, για την πραγματοποίηση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχει υλοποιηθεί το πρωτόκολλο SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) το οποίο ορίζει τον τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα ηλεκτρονικά μηνύματα στο Internet.

Για να αποκτήσουν οι χρήστες πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιο από τα εργαλεία διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. pegasus, MS-Outlook, Netscape Messenger, κ.ά.).

Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΠΠελ. είναι υπεύθυνη για:Αρχιτεκτονική                                                                                            Αρχή

Δικαίωμα απόκτησης λογαριασμού έχουν όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό).

Ο σχεδιασμός προτείνει μια αρχιτεκτονική της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία βασίζεται στα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά:

Οι διευθύνσεις των προπτυχιακών φοιτητών θα δημιουργούνται από συνδυασμό επωνύμου, ονόματος και αριθμού μητρώου.

Αναλυτικότερα, οι προπτυχιακοί φοιτητές θα λαμβάνουν διευθύνσεις της μορφής

@uop.gr,

όπου το @uop.gr (όνομα χρήστη) είναι της μορφής abxxxxx και a είναι το πρώτο γράμμα του ονόματος του φοιτητή, b είναι από το πρώτο γράμμα του επωνύμου του φοιτητή και xxxxx είναι ο αριθμός μητρώου του.


Όλα τα υπόλοιπα μέλη του Πανεπιστημίου έχουν δικαίωμα επιλογής της διεύθυνσης που χρησιμοποιούν. Οι διευθύνσεις των μελών ΔΕΠ/407 και των εργαζομένων στο Ίδρυμα είναι της μορφής @uop.gr, όπου το είναι επιλογή του χρήστη (δυνατότητα πολλών επιλογών).


Tα εργαστήρια προβλέπεται η εξής γενική μορφή για το domain ..uop.gr. Το είναι για το τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (Department of Telecommunications Science & Technology) tst και για το τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Department of Computers Science & Technology) είναι cst.


Επίσης, προβλέπονται ορισμένες λίστες χρηστών κατά τμήμα ή/και συνολικά για το Ίδρυμα, όπως είναι:

των μελών ΔΕΠ σε καθένα από τα τμήματα,
των μελών ΔΕΠ/407 σε καθένα από τα τμήματα,
των φοιτητών, κατά έτος αρχικής εγγραφής στο τμήμα τους,
ανακοινώσεων που αφορούν όλο το Ίδρυμα και όλους τους χρήστες, κ.λπ.

    

Διαδικασία Χορήγησης                      Αρχή                                                                                 

Η διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου αφορά τόσο τους "σταθερούς" χρήστες (μέλη ΔΕΠ, προσωπικό, κ.λπ.), όσο και τους προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση που τους δίδεται κατά την εγγραφή τους από τη γραμματεία του τμήματος στο οποίο ανήκουν, τη συμπληρώνουν, την παραδίδουν στη Γραμματεία του τμήματός τους και στη συνέχεια ενημερώνονται πότε μπορούν να παραλάβουν το ενημερωτικό έντυπο με τα στοιχεία του λογαριασμού τους.

Οι υπόλοιποι χρήστες λαμβάνουν την αίτηση από τη Διεύθυνση Πληροφορικής σε διπλότυπο, όπου μετά τη συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης κρατούν το ένα αντίγραφο και παραδίδουν το δεύτερο για τη χορήγηση του λογαριασμού τους.

Σε κάθε χρήστη δίδεται ένα όνομα χρήστη (username) και ένας απόρρητος κωδικός πρόσβασης (password), με τα οποία ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση- μεταξύ άλλων- και στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 Στοιχεία σύνδεσης                                                                                      Αρχή

Για να μπορούν οι χρήστες να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να τοποθετήσουν στα εργαλεία διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. Outlook Express, Netscape Messenger, κ.λπ.) ορισμένες ρυθμίσεις σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία σύνδεσης:

Τύπος server
Ονομασία
Χρήση
SMTP
mail.uop.gr
εξερχόμενης (outgoing) αλληλογραφίας
IMAP
mail.uop.gr
εισερχόμενης (incoming) αλληλογραφίας για IMAP
POP3
mail.uop.gr
εισερχόμενης (incoming) αλληλογραφίας για POP3

 

Σημείωση: Για λόγους ασφαλείας δεν είναι δυνατή (προς το παρόν) η αποστολή e-mail μέσω του mail.uop.gr για χρήστες που δεν βρίσκονται στα υποδίκτυα του ΠΠελ.

Προώθηση Μηνυμάτων   Αρχή
Οι χρήστες μπορούν να προωθούν (forward) τα μηνύματα που λαμβάνουν στην ηλεκτρονική θυρίδα τους στον εξυπηρετητή του ΠΠελ., σε όποια άλλη διεύθυνση επιθυμούν (εντός ή/και εκτός της "περιοχής" διευθύνσεων του Ιδρύματος).

 

H διαδικασία που ακολουθείται από τους χρήστες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, είναι η ακόλουθη:

 

   

1. Σύνδεση στο λογαριασμό

Ο χρήστης πρέπει να συνδεθεί δίνοντας το username και το password που αντιστοιχεί στο λογαριασμό του.

Με τη σύνδεσή του στον εξυπηρετητή, ο χρήστης θα οδηγηθεί αυτόματα στο home directory του. Το Home Directory κάθε χρήστη είναι ο χώρος που του ανήκει στο σύστημα (server) και είναι η μοναδική "τοποθεσία" στην οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης.

 
   

2. Δημιουργία αρχείου προώθησης

Έχοντας συνδεθεί πλέον στο λογαριασμό σας πρέπει να προχωρήσετε στη δημιουργία ενός αρχείου κειμένου με όνομα .forward, το οποίο θα περιέχει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα προωθούνται τα μηνύματα που φθάνουν στη διεύθυνση που σας έχει χορηγηθεί στο ΠΠελ.

Αναλυτικότερα, εάν υποτεθεί ότι ο χρήστης user (με διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) θέλει να προωθήσει τα μηνύματά του στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., πρέπει να προβεί στις ενέργειες οι οποίες περιγράφονται παρακάτω:

 

 • Δημιουργία του αρχείου .qmail με τη χρήση του κειμενογράφου vi,

  vi .forward

 • Εισαγωγή (στο αρχείο κειμένου) της διεύθυνσης προς την οποία θα πραγματοποιείται η προώθηση,

  Πατήστε το πλήκτρο i για ενεργοποίηση της διαδικασία εισαγωγής (insert) κειμένου στον κειμενογράφο vi.

  Πληκτρολογείστε τη διεύθυνση &Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (η χρήση του & δεν είναι επιβεβλημένη στις περιπτώσεις που η διεύθυνση αρχίζει από ψηφίο ή γράμμα)

 • Αποθηκεύστε το αρχείο .forward με την εντολή

  :wq!

 

Πλέον, κάθε μήνυμα το οποίο αποστέλλεται στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. θα προωθείται αυτόματα στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα).

Η διαδικασία προώθησης μηνυμάτων σε άλλο λογαριασμό μπορεί να επαναλαμβάνεται σε όσες διευθύνσεις επιθυμεί ο χρήστης, αρκεί αυτές να προστεθούν στις επόμενες γραμμές του αρχείου .forward.

 

Απομακρυσμένη Προσπέλαση   Αρχή

Η υπηρεσία παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα για άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αποκτούν "κέλυφος" (shell) προκειμένου να εκτελούν διάφορες λειτουργίες εντός του λογαριασμού τους και εκμεταλλευόμενοι το χώρο που τους παρέχεται στο σύστημα.

Για τη υλοποίηση της υπηρεσίας από τους προσωπικούς τους υπολογιστές πρέπει να χρησιμοποιήσουν λογισμικό ασφαλούς πρόσβασης (Secure SHell- SSH). Η Διεύθυνση Πληροφορικών Συστημάτων σας προτείνει ένα από αυτά τα εργαλεία το οποίο μπορείτε να το μεταφέρετε στους προσωπικούς σας υπολογιστές:

Putty.exe