Τηλεκπαίδευση

Οδηγίες Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευσης για το διδακτικό προσωπικό

 

Οδηγίες για πλατφόρμες Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

- Πλατφόρμα Zoom

Ιόνιο Πανεπιστήμιο:
    Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΖΟΟΜ - εγχειρίδιο χρήσης για την Εγγραφή (PDF, 1.41 MB)
    Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΖΟΟΜ - εγχειρίδιο χρήσης Καθηγητή (PDF, 2.04 MB)
    Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΖΟΟΜ - εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητή (PDF, 1.04 MB)

- Πλατφόρμα Webex 
Οδηγίες προς διδάσκοντες (pptx, 1.8MB) 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο:
    Διαδικτυακή Πλατφόρμα Webex - εγχειρίδιο χρήσης  Καθηγητή (PDF, 1.32 MB)
    Διαδικτυακή Πλατφόρμα Webex - εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητή (PDF, 577.51 KB)

- Πλατφόρμα Jitsi meet
Οδηγίες προς διδάσκοντες  (pptx, 1.2MB)  
Οδηγίες προς διδάσκοντες  (pdf, 0.5MB) 

- Microsoft Teams
Οδηγίες προς διδάσκοντες (pptx, 2.3MB)
Οδηγίες προς φοιτητές έκδοση 5η (pptx, 1.7MB)

- Microsoft Skype for Business
Οδηγίες προς διδάσκοντες - Εγκατάσταση (youtube)
Οδηγίες προς διδάσκοντες - Εργαλεία εκπαιδευτή (youtube)  
Οδηγίες για τους φοιτητές - Εγκατάσταση (youtube)
Οδηγίες Εκπαιδευομένου (youtube)

 - Ζωντανή Αναμετάδοση μέσω YouTube
Οδηγίες προς διδάσκοντες (PDF, 1.65 MB)

Οδηγίες για πλατφόρμες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

 Οδηγίες προς διδακτικό προσωπικό:
     Mάθημα στο e-Class: Οδηγίες-ενημέρωση μελών ΔΕΠ για τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης

Εγγραφή Βίντεο με Διαφάνειες (PowerPoint και OBS)
Οδηγίες προς διδάσκοντες (PDF, 2.63 MB)

Πανεπιστήμιο Πατρών:
   Καταγραφή Βίντεο/Ζωντανή μετάδοση με το πρόγραμμα OBS και YouTube

Χρήσιμες Οδηγίες 

Πανεπιστήμιο Κρήτης: 
   Οδηγίες για πετυχημένη τηλεδιάσκεψη  (youtube)