Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξέταση

Συνδεθείτε με τον ακαδημαϊκό λογαριασμό σας στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://gdpr-form.uop.gr/:

Μετά την επιτυχή συνδεσή σας, θα δείτε την παρακάτω εικόνα. Σε αυτήν αναγράφεται η προθεσμία υποβολής της δήλωσης και τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως είναι καταχωρημένα στον κατάλογο χρηστών του Πανεπιστημίου. Δεν μπορείτε να μεταβάλλετε τα στοιχεία αυτά.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τη Διεύθυνση Κατοικίας και το Τηλέφωνο Επικοινωνίας σας (υποχρεωτικά πεδία) και ακολούθως να επιλέξετε μία από τις τρεις διαθέσιμες επιλογές:

Επιλογή 1: “Θα συμμετέχω στην εξ αποστάσεως εξέταση στην εξεταστική Ιουνίου 2019-2020”

Στην περίπτωση αυτή θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα με τις πέντε προϋποθέσεις (δηλ. διαθεσιμότητα εξοπλισμού, αποδοχή όρων εξέτασης, αποδοχή πολιτικής προσωπικών δεδομένων, ανάρτηση σκαναρισμένου εγγράφου με φωτογραφία, δήλωση ειλικρίνειας) για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις.

Ενέργειες που θα χρειαστεί να κάνετε:

  1. Αναρτήστε φωτογραφία ενός εγγράφου ταυτοποίησης σας (π.χ. φοιτητική ταυτότητα-πάσο, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης) (μορφή αρχείου: .jpg, .jpeg, μέγεθος έως 1 MB). Το ίδιο έγγραφο ταυτοποίησης θα πρέπει να το έχετε μαζί σας κατά την εξέταση για να το επιδείξετε στον καθηγητή/επιτηρητή όταν σας ζητηθεί.
  2. Επιλέξτε τα μαθήματα στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020. Τα μαθήματα αυτά έχουν προέθλει από τη δήλωση μαθημάτων σας στο γραμματειακό πρόγραμμα.
  3. Υποβάλετε τη δήλωση συμμετοχής σας στις εξετάσεις.

Επιλογή 2: “Αδυνατώ να εξετασθώ με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης στο εαρινό εξάμηνο 2019-2020”

Στην περίπτωση αυτή θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα:

Ενέργειες που θα χρειαστεί να κάνετε:

  1. Αναρτήστε το αίτημά σας σε μορφή PDF εγγράφου, όπου θα περιγράψετε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους ζητάτε να εξαιρεθείτε από την εξ αποστάσεως εξέταση.
  2. Υποβάλετε τη δήλωση περί αδυναμίας σας για συμμετοχής στις εξετάσεις.

Σημείωση: Εφόσον το κρίνετε σκόπιμο, ενσωματώστε μέσα στο κείμενο σας ότι έγγραφα νομίζετε ότι υποστηρίζουν το αίτημά σας. Το αίτημά σας θα εξετασθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και εφόσον εγκριθεί, θα σας δοθεί δυνατότητα εξέτασης με εναλλακτική μέθοδο (π.χ. να προσέλθετε σε εργαστήριο του Τμήματος και να εξετασθείτε με την ίδια διαδικασία) την οποία θα επιλέξει το Τμήμα.

Επιλογή 3: “Δεν θα συμμετέχω στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου 2019-2020”

Στην περίπτωση αυτή θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα:

Ενέργειες που θα χρειαστεί να κάνετε:

  1. Επιλέξτε την επιλογή “Υποβολή δήλωσης μη Συμμετοχής στην Εξεταστική Ιουνίου 2020”

Σημαντική Παρατήρηση

Μπορείτε να διορθώσετε τη δήλωσή σας εφόσον υποβάλλετε εμπρόθεσμα μία νέα δήλωση. Η νέα δήλωση αντικαθιστά την προηγούμενη.